افتتاح سایت دیوار تهران

سایت دیوار تهران در زمستان سال ۱۳۹۵ افتتاح شد.

هدف از راه اندازی این سایت معرفی بهترین صنایع و مشاغل داخل شهر تهران و حومه آن است.

امیدواریم بتوانیم بانک اطلاعاتی بسیار قوی درباره صنایع و مشاغل شهر تهران و حومه آن به شما ارائه دهیم.